Een eigen graf

In de wet wordt niet gesproken over een Eigen of Familiegraf, maar over het ‘uitsluitend recht op een graf’. In de wetswijziging van 2010 wordt de term particulier graf geïntroduceerd ter onderscheid van het algemene graf.

Particulier graf (eigen of familiegraf)

Particulier graf houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Het ‘uitsluitend recht op een graf’ betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar blijft de begraafplaats in casu de gemeente! Gemeenten geven zo’n graf uit als iemand daar om verzoekt. Men kan bij leven een graf vast laten leggen om daar in de toekomst in begraven te willen worden. Dan kan soms ook al aangegeven worden, wie er nog meer in dat particuliere graf begraven mogen worden. Men kan het ook overlaten aan de nabestaanden die dan het uitsluitende recht op het eigen graf erven.


De afmeting van een eigen graf of een familiegraf in Rotterdam of Capelle aan den IJssel is doorgaans 180 x 80 cm en als we wat zuidelijker komen worden de plekken vaak groter en hebben de graven doorgaans de afmeting van 200 x 100 cm. Er is in de randstad gewoonweg ook minder ruimte.

Voorbeelden Familiegraven

Eeuwigdurend recht

Een graf met eeuwigdurend recht zijn nauwelijks of helemaal niet meer verkrijgbaar op een gemeentelijke begraafplaats. Dit is bijna alleen nog mogelijk op bijzondere of particuliere begraafplaatsen. Alleen als nabestaanden dat willen én daarvoor ook betalen, kan de termijn telkens met 10 jaar of een veelvoud daarvan worden verlengd.


Ook wanneer een begraafplaats gesloten (vol) is verklaard, behoudt men het recht tot bijzetting van een asbus zolang de begraafplaats bestaat.

Vraag meer informatie op