Budget grafstenen 

Wij bieden de mogelijkheid om v.a. 495,- euro een gedenksteen door ons te laten verzorgen.

Bovenstaande aanbieding betreft een algemeen graf.                                               Budget eigen of familiegraf 

Wij bieden de mogelijkheid om v.a. 1600,- euro een gedenkmonument door ons te laten verzorgen.

Bovenstaande aanbieding betreft een eigen of familie graf.


Elke gemeente (als het om een gemeentelijke begraafplaats gaat) heeft een verordening voor het plaatsen van een grafmonument. 

Hierin staan allerlei eisen (van materiaalgebruik tot constructie tekening) waaraan moet worden voldaan om toestemming te krijgen voor het plaatsen van een gedenksteen/monument ook wel grafbedekking genoemd. 


Deze verordening is gratis verkrijgbaar bij de betreffende gemeente. 

Als u voor een begraafplaats heeft gekozen is het verstandig na te vragen welke mogelijkheden er zijn rondom het plaatsen van een grafmonument. 

De meeste  begraafplaatsen hanteren een eigen reglement en deze kunnen onderling nogal van elkaar verschillen. 

Dat geldt eveneens voor bijzondere c.q. particuliere begraafplaatsen. 

Ook zij stellen vaak eisen aan materiaalgebruik en dergelijke. 


Toestemming dient aangevraagd te worden bij  de gemeente of de beheerder en/of organisatie van de desbetreffende begraafplaats.

                                                     Keuze grafmonument

Over het algemeen is het aan te raden de tijd te nemen voor het uitzoeken van een grafmonument. 

Immers kort na de uitvaart zit men vaak midden in het rouwproces.

Bij de meeste begraafplaatsen heeft u minimaal een jaar de tijd. 

In die tijd kan rustig nagedacht worden over de mogelijkheden die er zijn zoals materiaalsoort, vorm, tekst en eventuele motieven tekst en symbolen. 

Ga eens kijken op een begraafplaats en laat u door meerdere steenhouwers informeren. 

U krijgt zo een goed beeld van de vele vormen en materiaalsoorten, van het vakmanschap en de prijzen voor grafmonumenten. 

Ter oriëntatie kunt u ook eens kijken in de vele fotoboeken van begraafplaatsen in Nederland.

Vind de juiste steen

Budget monument

De kosten kunnen relatief laag blijven als men kiest voor:

Naam data en korte regel tekst
Geen opstaande dikke steen met bijvoorbeeld bronzen letters
Geen ornamenten zoals lantaarn en of vazen/bloembakken

                                                      Tekst grafmonument

Als het gaat om de tekst op een grafsteen is het per individu verschillend wat men belangrijk vind om op de steen te zetten.

De een zegt ik wil ook zijn geboortedorp en plaats van overlijden vermeld hebben. De ander wil bijvoorbeeld alleen in grote sierlijke letters zijn roepnaam erop hebben staan. 

Of een bepaalde uitspraak die kenmerkend is voor de overledene.   

Het is vooral belangrijk wat u wilt dat er over of namens uw dierbare gezegd moet worden.


Teksten uit de rouwadvertentie zijn doorgaans niet zo’n goed voorbeeld, omdat daarin meestal uw persoonlijke gevoelens zijn weergegeven.


Sowieso is het van belang om de naam en eventueel roepnaam de geboorte- en overlijdensdatum er op te vermelden.


Een tekst op de steen zou eigenlijk iets moeten zeggen over de overledene. 

Bijvoorbeeld iets over zijn persoon, werk, hobby of iets in die geest, dat kan natuurlijk ook door een symbool in de steen te laten verwerken of een figuur.

Zoals een hamer voor de timmerman of het embleem van de club waar de overledene zijn of haar leven lang al lid van was. 


                                                         Steenbewerking

Er zijn verschillende manieren om de steen te bewerken, vroeger werden alle grafstenen door de steenhouwer met de hand bewerkt. 

Met hamer en beitel werd de steen van letters en symbolen voorzien. 

Tegenwoordig gebeurt dit hoofdzakelijk door middel van grit stralen. 

De daarvoor gebruikte mal wordt met de hand of met een computer gemaakt en gesneden. 

Gestraalde stenen zijn herkenbaar aan de haarscherpe afscheiding tussen de steen en de verdiepte letters en eventuele afbeeldingen.

               Grafstenen

Grafstenen worden ook wel grafmonumenten genoemd. Bijvoorbeeld in een grafakte bij uitgifte van een graf, waarmee toestemming wordt verkregen om op een bepaalde plek te begraven. Om verwarring te voorkomen noemen we hier de grafstenen apart.

              Letterplaat

Dit is een staande steen aan het begin of eind van een graf. Meestal zijn deze rechthoekig of aan de bovenzijde golvend van vorm met een inscriptie bestaande uit letters, motieven of figuren. De soort en de vorm van de steen kunnen zeer verschillend zijn.

                   Zerk

De liggende steen wordt ook wel zerk genoemd. Deze steen bedekt meestal het hele graf. Ook deze stenen zijn meestal rechthoekig met een inscriptie uit letters, motieven en/of figuren. Soms bestaat de inscriptie uit de afbeelding van een familiewapen. 

De steensoorten van een zerk zijn ook weer zeer divers evenals de tekst en de bewerking.