Algemeen graf

Rotterdam

Een algemeen graf is in Rotterdam meestal 50 x 50 x 5 cm In een algemeen graf worden meerdere personen (2 of 3) begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Deze graven zijn vooral te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan grond. De graven zijn voor degene die geen particulier graf wil of geen voorzieningen heeft getroffen.

Capelle aan den IJssel


Maar in Capelle aan den IJssel op begraafplaats Schollevaar is de afmeting van de plek een stuk groter en mag de gedenksteen op een schuin betonnen roefje worden gemonteerd. Hier hanteren ze een maximum steengrootte en dat is 60 x 60 cm en om de gedenksteen heen mag bijvoorbeeld beplanting of een omranding die opgevuld wordt met split geplaatst worden.

Spijkenisse


Op begraafplaats 'De Ommering' in Spijkenisse gelden weer andere regels en formaten. Daarom is het van belang altijd eerst te kijken naar de regels die de betreffende begraafplaats hanteren en aan de hand daarvan te kijken naar de uitvoering en mogelijkheden binnen  dat stramien.

Neem contact met ons op